Covid-19 / coronavirus

Pjece om at være i risikogruppe kan læses her.

Pjece om at være pårørende til en i risikogruppen kan læses her.

Følg i øvrigt nyeste opdatering hvordan du skal forholde dig ift. Covid-19 hos Sundhedsstyrelsen her.

For spørgsmål, ring til os på tlf. 66179429 / 66174429 / 40633552, e-mail på info@astma-fyn.dk eller læs mere på myndighedernes hjemmeside vedr. coronasmitte www.coronasmitte.dk.

%d bloggers like this: