Covid-19 / coronavirus

Pjece om at være i risikogruppe kan læses her. Følg i øvrigt nyeste opdatering hvordan du skal forholde dig ift. Covid-19 hos Sundhedsstyrelsen her. For spørgsmål, læs mere på myndighedernes hjemmeside vedr. coronasmitte www.coronasmitte.dk.