Generalforsamling 2020

Astma-Allergi Foreningen

Astma-Allergi Foreningen indkalder til forsinket generalforsamling:

Lørdag den 28. november kl.15.00

  1. Dagsorden ifølge vedtægterne.

2. Forslag til vedtægtsændring.

§6Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af betalende medlemmer af foreningen ved personlig tilstedeværelse eller ved online deltagelse. Generalforsamlingen kan afholdes online, hvis der er behov for det.

Tilmelding sker via mail info@astma-fyn.dk.

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds

Astma-Allergiforeningens Oplysningskreds indkalder til forsinket generalforsamling:

Lørdag den 28. november kl.15.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Forslag til vedtægtsændring.

2. Medlemskreds. Tilføjelse:  Der kan optages medlemmer fra hele Danmark.

4. Generalforsamling. Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem. Der senest én uge før generalforsamlingen er behørigt tilmeldt. Generalforsamlingen kan afholdes online.

5. Bestyrelsen. Foreningen ledes af en bestyrelse, der foruden formanden består af medlemmer. Derudover vælges en repræsentant for deltagerne.

Tilmelding sker via mail info@astma-fyn.dk.