KOL kor – Middelfart

Når man har en kronisk lungesygdom, er man tilbøjelig til at nedsætte det tidligere fysiske aktivitetsniveau – ofte på grund af frygten for åndenød. Derfor svinder konditionen, muskelkraften og udholdenheden. Vi tilbyder derfor kortræning, så du kan træne din vejrtrækning.

Et tilbud til borgere med vejrtrækningsproblemer af enhver art hvor sang kan være en sund og berigende måde at træne sine lunger.

Ved at deltage i træningen opnår du:
– Øget kendskab til lungernes funktion
– Træning i en bedre vejrtrækningsteknik
– Øget livskvalitet og erfaringsudveksling med andre i samme situation

(Vises tabellen på en smartphone, skal du scrolle mod højre for at se tilmeldingen)

KOL kor Middelfart
Mandage kl. 12.15-13.45
Hold 33-KOR-MF01-01
Start mandage frem til 06/12-21

Sted: Middelfart, forsamlingshuset
Underviser: Rikke Damkjær
Pris: 400 kr for hel sæson / reguleret pris ved senere tilmelding.