KOL kor – Middelfart

Når man har en kronisk lungesygdom, er man tilbøjelig til at nedsætte det tidligere fysiske aktivitetsniveau – ofte på grund af frygten for åndenød. Derfor svinder konditionen, muskelkraften og udholdenheden. Vi tilbyder derfor kortræning, så du kan træne din vejrtrækning. Et tilbud til borgere med vejrtrækningsproblemer af enhver art, hvor sang kan være en sund og berigende måde at træne sine lunger.

Ved at deltage i træningen opnår du:
– Øget kendskab til lungernes funktion
– Træning i en bedre vejrtrækningsteknik
– Øget livskvalitet og erfaringsudveksling med andre i samme situation

Mandag

KOL kor - syng mens du træner
Mandage kl. 12.15-13.45

Start: forår 2023

Muligt at starte op senere 


Sted: Østergades Forsamlingshus
Underviser: Rikke Damkjær
Pris: 340 kr. / 17 gange