KOL kor – Odense

Når man har en kronisk lungesygdom, er man tilbøjelig til at nedsætte det tidligere fysiske aktivitetsniveau – ofte på grund af frygten for åndenød. Derfor svinder konditionen, muskelkraften og udholdenheden. Vi tilbyder derfor kortræning, så du kan træne din vejrtrækning.

Et tilbud til borgere med vejrtrækningsproblemer af enhver art hvor sang kan være en sund og berigende måde at træne sine lunger.

Ved at deltage i træningen opnår du:
– Øget kendskab til lungernes funktion
– Træning i en bedre vejrtrækningsteknik
– Øget livskvalitet og erfaringsudveksling med andre i samme situation

KOL kor
Onsdage kl. 10.15-11.45

Start følgende onsdag, sidste dag 15.12.2021
Hold 33-KOR-0301


Sted: Blangstedgårdsvej 1
Underviser: Henrik M. Jensen
Pris: 510 kr / 17 gange  - Tilmeld dig også løbende (reguleret pris)