KOL Kor – Svendborg

Når man har en kronisk lungesygdom, er man tilbøjelig til at nedsætte det tidligere fysiske aktivitetsniveau – ofte på grund af frygten for åndenød. Derfor svinder konditionen, muskelkraften og udholdenheden. Vi tilbyder derfor kortræning, så du kan træne din vejrtrækning.

Et tilbud til borgere med vejrtrækningsproblemer af enhver art hvor sang kan være en sund og berigende måde at træne sine lunger.

Ved at deltage i træningen opnår du:
– Øget kendskab til lungernes funktion
– Træning i en bedre vejrtrækningsteknik
– Øget livskvalitet og erfaringsudveksling med andre i samme situation

Vi har 2 slags kor i Svendborg – et Kolorit med fokus på vejrtrækning (60 min.) og et sangkor med fokus på pusteteknik og vejrtrækning(45 min.). Begge velegnede til dig med KOL eller astma.

Onsdage – KOLorit-Kor

KOL Kolorit kor 
Onsdage kl. 14.00-15.15

Start: forår 2023

Sted: Multihuset Svendborg
Underviser: Zita
Pris: 300 kr / 15 gange 

Tirsdage – Pustekor

KOL Pustekor 
Tirsdage kl. 10.30-12.30

Start: forår 2023

Sted: Multihuset Svendborg
Underviser: Rikke Damkjær
Kontakt os for pris