Nyheder

OKTOBER 2020: KOM MED TIL INFORMATIONSMØDE OM KOL I ASSENS KOMMUNE 

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds og Assens Kommune afholder informationsmøde for personer med KOL og kronisk lungebesvær, herunder særligt de muligheder og tilbud, vi har i Foreningen som bl. a. er Gåhold, Træning via skærm, Lungekor og træning. 

Vi vil gerne invitere dig og din pårørende til at deltage, også hvis du har gode ideer eller har lyst til at være med i planlægningen. Der er gratis at deltage og der serveres et mindre traktement.

ASSENS:  
Tirsdag den 13/10-2020 i Assens Arena kl. 15.00

GLAMSBJERG:
Onsdag den 14/10-2020 i Glamsbjerg Hus, Søndergade 3, kl. 11.00

TILMELDING sker via (oplys dit navn, hvilken dato du deltager og dit tlf. nummer): 
– Telefon eller sms til Charlotte Grams 51702735  
– Mail til info@astma-fyn.dk

Vi følger selvfølgelig retningslinjer for afstand ift. coronavirus, så vi kan afholde et trygt møde. 

Vi glæder os til at se dig!

SEPTEMBER 2020: GÅTURE OG EN IS FOR PERSONER MED KOL

Aftenskolen AOK har arrangeret gåture for personer med KOL i Odense, hvor vi mødtes ved Skovsøen for en lille is og en gåtur om søen. Da vi oplever forskellige restriktioner ift. corona uge for uge, er det ikke altid vi kan mødes og træne sammen i de lokaler vi plejer. I stedet tilbyder vi at vi kan mødes i det fri og nyde lidt hyggeligt samvær.

AUGUST 2020: Bevilling fra Kulturministeriet

Astma-Allergi Foreningens Oplysningskreds har modtaget en bevilling på kr. 630.000 til projekt “Tilbage til Livet”. Projektet skal støtte op om foreningens nuværende tilbud til borgere med lungesygdom, som har været isoleret og måtte undvære træning og socialt samvær under udbruddet af Covid-19. Det er særligt midlerne til IT udstyr for online træning, hyppigere rengøring samt ekstra kørsel der gør en stor forskel. Det er vigtigt for borgere med lungesygdomme som fx. KOL, fortsat at kunne mødes og være sociale på trods af Covid-19. Projekt “Tilbage til Livet” begynder efter sommerferien 2020. 

JULI 2020: Udendørstræning

Vores deltagere i Skt. Klemens har mødtes udenfor til træning i det fri, for at gøre træningen så sikker som mulig. AOK håber på at flere hold kan mødes udendørs de næste par uger. Det er vigtigt både socialt og fysisk, især efter en så lang isolation. Vi holder god afstand og passer på hinanden.

DECEMBER 2019: Handicapprisen 2019

Formanden for Astma-Allergi Foreningen fik i december måned 2019 overrakt Handicapprisen fra Odense Kommune, grundet det store arbejde foreningen gør for personer med KOL. Vi er stolte over denne tilkendegivelse og siger tillykke til foreningens formand Ine Møller Hansen. Du kan læse mere om prisen her.

Ensomme Gamles Værn – bevilling på kr. 100.000

Astma-Allergi Foreningen takker for en flot bevilling fra Ensomme Gamles Værn på kr. 100.000 til projekt “Luft & Liv” i 2018. Formålet med projektet “Luft og Liv” er at oprette netværksgrupper for mennesker, hvis sociale liv er ødelagt af svære kroniske lungelidelser – herunder KOL. Læs mere om bevillingen her.